HPE انواعی از راه حل‌های ذخیره‌سازی نواری را ارائه می‌دهد که برای برآورده کردن نیازهای نگهداری، بایگانی و پشتیبان‌گیری داده‌های بلندمدت سازمان‌ها طراحی شده‌اند. نگهداری در فرمت نوار به دلیل هزینه‌های کم، ظرفیت بالا و مقاومت بالا، همچنان یک انتخاب محبوب برای حفاظت از داده‌هاست.