سرورهای سری HPE ProLiant DL500

سرورهای قفسه ای سری HPE ProLiant DL500 Rack Mount نسل 10

مشخصه توضیحات
شاسی SFF 2Unit
تعداد پردازنده 4Processor with heatsinks and Mezzanine Board Kit
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM 48DDR4 DIMM slots (12 per processor) Mezzanine card
ریل کیت Easy Install rails without CMA
dl560 g10 فروش
مشخصه توضیحات
شاسی SFF 2unit
تعداد پردازنده 4Processor with heatsinks and Mezzanine Board Kit Liquid cooling tube
تعداد فن Fan cage with 5 Fans
اسلات DIMM DDR5 DIMM slots (Fully populated64 DIMMs)
ریل کیت Ball Bearing Rail 8 Kit
مشخصه توضیحات
شاسی SFF 4Unit
تعداد پردازنده 4Processor with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM 48DDR4 DIMM slots (12 per processor) Mezzanine card
ریل کیت DL580 Gen10 4U Rail Kit with CMA