شرکت Hewlett Packard Enterprise بر ارائه راه حل های نوآورانه برای مراکز داده، محیط های ابر هیبرید، محاسبات Edge و امنیت سایبری تمرکز کرد. شرکت همچنان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را برای پاسخ به نیازهای در حال توسعه شرکت ها در عصر دیجیتال ادامه داده است.

1 2 3