سرورهای ML10 با قیمتی مناسب برای بارهای کاری کوچک تر و بودجه های کمتر ایده آل برای شعبه‌های کم‌نیروی واقع در محیط‌های هیبرید یا بر روی محل مناسب است. عملکرد، امنیت و قابلیت‌های گسترش، ML10 را به گزینه‌ای ایده‌آل برای نقاط فروش، فایل، چاپ و ذخیره برنامه‌ها و بارگیری‌های نظارتی امنیتی مورد نیاز در شعبه‌ها، دفاتر دور یا شعب است.