سرور های سری ProLiant DL300 قابل تنظیم برای بارکاری‌ها و محیط‌های مختلف، عملکرد کلاس جهانی را با تعادل مناسبی از قابلیت افزایش و مقیاس‌پذیری ارائه می‌دهد. این سرورها انتخاب ایده‌آلی برای محیط‌های متعدد از کانتینرها تا ابر و داده‌های حجیم می‌باشد.