سرورهای سری ProLiant DL100 طراحی شده برای چند وجهیت و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده با تعادل مناسبی از قابلیت اطمینان، قابل مدیریتی و عملکرد، ایده‌آل برای محیط‌های متعدد از ظرفیت تا ابر و داده‌های شرکت‌های کوچک و متوسط که اپلیکیشن‌ها را اجرا می‌کنند است.