ذخیره ساز نس استوریج اچ پی (HPE StoreEasy 3000)


سری HP StoreEasy 3000 دارای طراحی File Gateway است که سرویس های فایلی مناسبی را برای آرایه های SAN فراهم می کند. بطور کامل از استوریج های HPE 3PAR و HPE Store Virtual پشتیبانی می کند و امکان شیفت کاربران به صورت دینامیکی از بلاک و فایل به یکدیگر را داراست. همچنین مبنی بر نسل 8 سرورهای پرولیانت اچ پی می باشد.

HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage

The HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage is an optimized, efficient, secure, and highly available file services gateway to address the file storage challenges of customers’ medium to large organizations and their SAN environments. HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage, built on industry leading HPE ProLiant DNA and Microsoft Windows Storage Server, integrates easily into new and existing SAN environments with a straightforward, consistent management experience for IT generalists or storage administrators. Using the HPE StoreEasy 3850 Gateway, organizations can leverage unused block capacity for file serving and maximize their SAN investment.


HPE StoreEasy 3850 Gateway System – Front View

Description

1 Power On/Standby button and system power LED (Node 1)
2 Power On/Standby button and system power LED (Node 2) – not active
3 Health LED (Node 2) – not active
4 Health LED (Node 1)
5 SSDs (Node 1)
6 SSDs (Node 3)
7 Health LED (Node 3)
8 Health LED (Node 4) – not active
9 Power On/Standby button and system power LED (Node 4) – not active
10 UID button/LED
11 Power On/Standby button and system power LED (Node3)
12 Chassis serial label pull tab

StoreEasy 3850 Gateway System - Rear view showing 2 nodes installed

Description

1 StoreEasy 3850 Gateway Single Node (configured as Node 3)
2 TBD
3 Power Supply 2
4 Power Supply 1
5 StoreEasy 3850 Gateway Single Node (configured as Node 1)
6 PCIe slot 1 (Node 1)
7 PCIe slot 2 (Node 1)
8 FlexibleLOM (Node 1)
9 2 x 1GbE NIC connectors (Node 1)
10 Dedicated iLO port (Node 1)
11 USB 3.0 connector (Node 1)
12 SUV connector (Node 1)
13 2 x 1GbE NIC connectors (Node 3)
14 Dedicated iLO port (Node 3)
15 USB 3.0 connector (Node 3)
16 SUV connector (Node 3)
17 FlexibleLOM (Node 3)
18 PCIe slot 2 (Node 3)
19 PCIe slot 1 (Node 3)