ذخیره ساز تیپ اچ پی (HP Tape Storage)


نوارهای مغناطیسی اچ پی (ذخیره سازی تیپ HP) با هدف تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرور و یا رسانه های ذخیره سازی دیگر بکار برده می شود. عملیات بکاپ گیری اغلب توسط نرم افزار مدیریت نسخه پشتیبان قابل زمانبندی و تنظیم است. بعبارتی کاربرد اصلی این نوارها آرشیو اطلاعات است.

تیپ استوریج اچ پی MSL2024 و MSL4048

تیپ استوریج اچ پی StoreEver LTO Ultrium