مهارت های مورد نیاز:
– با انگیزه، دارای فن بیان قوی و ارتباط موثر
– مهارت کار با کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارهای Word و Excel
– دارای روحیه همکاری تیمی، مسئولیت پذیر، پیگیر و پاسخگو
– خوش برخورد

چنانچه از مهارت های بالا برخوردار هستید، با تکمیل فرم زیر ما را در انتخاب همکار شایسته یاری فرمایید.