هوش مصنوعی

11 دی 1400

مخاطرات هوش مصنوعی برای انسان

هوش مصنوعی می تواند برای انسان ها بسیار خطرناک باشد. این علم درکنار مزایای زیادی که دارد هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز داشته و افرادی که […]