هایپروایزر،Hypervisor

15 بهمن 1399

هایپروایزر (Hypervisor) چیست؟

هایپروایزر (Hypervisor) یک لایۀ نرم افزاری واسط است که سخت افزاری مشترک را بین چند سیستم عامل به اشتراک میگذارد بطوریکه گویی همۀ این سیستم عامل […]