شبکه،شبکه محلی LAN،امنیت شبکه

24 بهمن 1400

مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) چیست ؟

مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM)(Unified Threat Management) یک سیستم امنیت اطلاعات (infosec) را توصیف می کند که یک مرکز حفاظتی واحد در برابر تهدیدات از جمله ویروس […]