استوریج،سن استوریج،SAN Storage،HP SAN Storage

30 اسفند 1399

SAN چیست ؟

شبکه ذخیره ساز محلی یا SAN (Storage Area Network) یک مجموعه تخصصی و پر سرعت است که امکان دسترسی به شبکه در سطح بلوک را برای […]