HPE مجموعه‌ای گسترده از سرورهای rackmount را ارائه می‌دهد که برای تأمین نیازهای عملکرد، قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری مراکز داده مدرن طراحی شده اند. این سرورها به طور معمول در رک‌های استاندارد 19 اینچی نصب می‌شوند و در اندازه‌های مختلفی ارائه می‌شوند تا برآورده‌سازی بار کاری‌ها و محیط‌های اجرا متفاوت را امکان‌پذیر سازند.

1 2