سوئیچ ذخیره ساز سن اچ پی (HP SAN Switch)


اینگونه سوئیچها ( SAN Switch) برای ایجاد ارتباط میان سرورها و دستگاههای ذخیره سازی (SAN) کاربرد دارند. شرکت HP یک از بزرگترین تولید کنندگان این قبیل سوئیچ هاست