ذخیره ساز دس اچ پی (HPE D3000 Enclosure DAS Storage)

با استفاده از دس استوریج اچ پی HPE D3000 Enclosures میزان مورد نیاز به ذخیره سازی را برای کاربرهای شرکت های کوچک و متوسط روبه رشد به راحتی مدیریت کنید. ذخیره سازهای با پشتیبانی از سرعت 12G SAS، بسیار انعطلف پذیر ، کم هزینه و ایده آل برای محیط های SMB، کاربردهایی همچون دسترسی از راه دور و استفاده در لایه های دوم و سوم دیتاسنترها.

HPE D3000 Enclosures

Manage your small and midrange business growing storage needs by deploying the next generation 12Gb SAS low cost, flexible tiered external storage system. Ideal for small application environments in SMBs, remote offices and departmental locations as well as tier 2 or 3 storage for enterprise customers. The 12Gb SAS enclosures - Large Form Factor (LFF) D3600 with 12 drive bays and Small Form Factor (SFF) D3700 with 25 drive bays - offer modular solutions to simplify capacity expansion of HPE Gen8 and Gen9 ProLiant server environments to external storage without having to make the full move to SAN or NAS. The Gen10 ProLiant server environments will be supported with the Large Form Factor D3610 and the Small Form Factor D3710 enclosures. The D3610 and the D3710 are aligned with the Gen10 ProLiant branding and industrial design.


HPE D3000 Enclosure (Large and Small Form factor Features)1. Disk drive in bay 1
2. System health LED
3. UID push button and LED


HPE D3000 Enclosure (Large and Small Form factor Features) Rear Panel components
NOTE: The I/O modules for both the HPE D3600/D3610 LFF and HPE D3700/D3710 SFF enclosures share the same layout
6. Rear UID push button


7. Rear system health ID
8. Power Supply
9. Power Supply
1. Metal cover with fan module ID
NOTE: A pull tab is provided for label placement.
2. Fan 7. Rear system health ID
3. I/O Module A
4. I/O Module B
5. Fan