سرورهای سری HPE ProLiant DL300

سرورهای قفسه ای سری HPE ProLiant DL300 RackMount نسل 10

مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF | 4LFF | 10 SFF NVMe 1Unit
تعداد پردازنده 1Processor with heatsink
تعداد فن Fan cage with 5 Fans
اسلات DIMM 16DDR4 DIMM slots
ریل کیت Easy Install rails without CMA
DL325 G10
مشخصه توضیحات
شاسی Premium 10SFF NVMe | 8 SFF | 4 LFF 1Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 7 Fans
اسلات DIMM DDR4 DIMM slots (Fully populated 24 DIMMs)
ریل کیت 1U SFF Easy Install Rail Kit
مشخصه توضیحات
شاسی SFF | 8LFF | 2Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM DDR4 DIMM slots. Shown fully populated in 24 slots (12 per processor)
ریل کیت Easy Install Rail

سرورهای قفسه ای سری HPE ProLiant DL300 RackMount نسل 11

مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF | 4LFF | 12LFF 1Unit
تعداد پردازنده 1Processor with heatsink
تعداد فن Fan cage with 7 Fans
اسلات DIMM 16DDR5 DIMM slots
ریل کیت HPE Easy Install Rail Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF 2Unit
تعداد پردازنده 1Processor with heatsink
تعداد فن Fan cage with 7 Fans
اسلات DIMM 12DDR5 DIMM slots
ریل کیت HPE Easy Install Rail 2 Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 24SFF 2Unit
تعداد پردازنده 1Processor with heatsink
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM DDR5 DIMM slots
ریل کیت HPE Easy Install Rail Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF 1Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 7 Fans
اسلات DIMM DDR5 DIMM Slots (fully populated 32 DIMMs)
ریل کیت Optional Easy Install rails and CMA
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF 1Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 7 Fans
اسلات DIMM DDR5 DIMM slots. Shown populated in 24 slots
ریل کیت HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF | 12LFF | 12ED SFF 2Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM DIMM slots, shown fully populated in 32 slots
ریل کیت HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF 2Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM DDR5 DIMM slots. Shown populated in 24 slots
ریل کیت HPE Ball Bearing Rail Kit
مشخصه توضیحات
شاسی 8SFF | 12LFF | 12ED SFF 2Unit
تعداد پردازنده 2Processors with heatsinks
تعداد فن Fan cage with 6 Fans
اسلات DIMM DIMM slots, shown fully populated in 32 slots
ریل کیت HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit

سرور های سری ProLiant DL300 قابل تنظیم برای بارکاری‌ها و محیط‌های مختلف، عملکرد کلاس جهانی را با تعادل مناسبی از قابلیت افزایش و مقیاس‌پذیری ارائه می‌دهد. این سرورها انتخاب ایده‌آلی برای محیط‌های متعدد از کانتینرها تا ابر و داده‌های حجیم می‌باشد.