تماس باما

 

با ما در ارتباط باشید


ساعت کاری و داخلی های فرتاک


نام سمتداخلی
جناب آقای رضا امستجانی مدیر عامل-
سرکار خانم یوسف مدیر مالی 227
سرکار خانم یوسف مدیر بازرگانی 223
جناب آقای ابراهیم قلی خانی مدیر فروش (واحد دولتی )128
جناب آقای اشکان سبلانی سرپرست فروش (واحد همکار)205-206
جناب آقای محمد حسین یوسفکارشناس ارشد فروش (دولتی)203-204
سرکار خانم لیلا خدادوستکارشناس فروش (دولتی)211-212
سرکار خانم آرزو دماوندیکارشناس فروش (دپارتمان سازمانی)208-207
خانم مرجان لیاقتفروش همکاری 130-213


ساعات کاری مجموعه فرتاک
شنبه - چهارشنبه بعد از ظهر 17:30 صبح 09:00
پنجشنبه بعد از ظهر 13:00 صبح 09:00