اطلاعات تماس سامانه فناوری فرتاک

سامانه فناوری فرتاک روی نقشه

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

ارائه خدمات، تامین محصول و حضور مستمر و ماندگار، تنها با ارزیابی میزان رضایت و بررسی نارضایتی های مشتریان امکان پذیر است.

می‌کوشیم با بررسی نظرات مشتریان و درک نیازهای آنها سطح کیفیت ارائه خدمات این شرکت را بهبود بخشیم و شاهد میزان بیشتری از رضایت ها باشیم.

با شرکت در نظرسنجی، ارائه پیشنهادات و انتقادات، ما را در مسیر پیشرفت و بهبود ارائه خدمات یاری نمایید.

نظرسنجی